Obrazložitev razdelilnika stroška (položnica)

POJASNILA mesečnega razdelilnika stroškov

Upravnik objekta za nemoteno obratovanje in vzdrževanje posamezne stavbe prejme mesečno veliko število računov različnih dobaviteljev, ki so podlaga za mesečni obračun stroškov (razdelilnik stroškov/položnica). Zaradi različnih davčnih stopenj in ključev delitev pa je posamezno fakturo potrebno še dodatno razdeliti na številne posamezne postavke.

Tako lahko imamo na mesečnem razdelilniku stroškov množico postavk, ki na trenutke lahko delujejo nepregledno. Za lažjo preglednost smo pripravili pojasnila posameznih postavk in posameznih delitev stroškov. Upamo, da vam bodo v pomoč.

V skladu z zakonodajo in za večjo transparentnost obračuna posameznih postavk, je za vsako postavko naveden dobavitelj, podatki o dobavitelju in skupni znesek dobaviteljevega računa, način oz. ključ delitve stroškov, količina, znesek na enoto, DDV, skupni znesek postavk itd.

 

POJASNILA podatkov iz postavk

Pred pričetkom postavk, so za vsako enoto (t.j. stanovanje, poslovni prostor, garažo …) podani podatki enote, na katero se nanašajo stroški navedeni pod njo.

Po koncu postavk, je seštevek vseh postavk, zapisano je stanje sredstev v prostovoljnem skladu in stanje rezervnega sklada objekta.

Če ima plačnik več enot, za katere plačuje stroške, je v nadaljevanju navedena druga enota in pod njo postavke (stroški), ki se nanašajo na drugo enoto. Tako lahko ima posamezna stranka na enem razdelilniku (položnici) stroške za vse enote, ki jih ima v lasti oz. za katere plačuje stroške.

 

poloznica

 

poloznica2

K vsakemu priloženemu UPN obrazcu so prištete tudi morebitne odprte obveznosti. Na koncu mesečnega razdelilnika so seštete postavke vseh enot, odšteta sredstva, ki so se črpala iz rezervnega sklada oz. prostovoljnega sklada. Obkroženo z rdečo na spodnji sliki so sešteti tekoči stroški za plačilo, brez odprtih postavk. Označeno z rumeno je najprej seštevek vseh odprtih postavk in nato še specifikacija odprtih postavk po mesecih, št. razdelilnika in znesku.

razdelilnik-pojasnila3

V kolikor stranka ne želi oz. ne zmore poravnati celotnega zneska na UPN obrazcu z vsemi odprtimi postavkami, mora pri nakazilu navesti pravilno sklicno št. (referenco) plačila. Za plačilo dolga za julij 2016 iz zgornjega primera, je pri plačilu potrebno navesti sklicno št. SI12 0265616071011 in znesek 0,19 €, za avgust 2016 pa SI12 0265616081017 in znesek 33,73 € itd.