Upravljanje

Osnovna dejavnost podjetja je upravljanje z nepremičninami oziroma zgradbami. Storitve, ki jih opravlja omenjeno podjetje kot upravnik nepremičnin, kot tudi zgradb, so naslednje (naštete so le nekatere storitve):

 1. Organizacijsko administrativna opravila med katera spadajo:
 • pridobitev, nastavitev, ureditev in ažuriranje evidenc o lastnikih in o stanovanjih,
 • pomoč lastnikom pri pogodbah o medsebojnih razmerjih,
 • podajanje informacij upravnim organom in lastnikom ter uporabnikom stanovanj,
 • organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje ter pomoč pri odločanju ipd.
 1. Tehnično strokovna opravila:
 • pregled stanovanjske zgradbe in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje potrebnih podatkov za vzdrževalna dela,
 • izdelava programa vzdrževalnih del, objava del in zbiranje ponudb,
 • izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela,
 • priprava pogodb za večja vzdrževalna dela,
 • nadzor pri izvajanju del ter odprava napak,
 • prijava poškodb za zavarovalnice itd.
 1. Finančno računovodska in knjigovodska opravila:
 • ugotavljanje finančnih obveznosti in razdelitev stroškov v skladu s pogodbo ter dostava obračunov na položnicah,
 • inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov,
 • opominjanje in izterjava lastnikov ter najemnikov stanovanj,
 • vodenje knjigovodstva in finančno poslovanje,
 • priprava podatkov za zavarovanje,
 • priprava podatkov za redno izterjavo,
 • blagajniško poslovanje,
 • priprava finančnih poročil o poslovanju stanovanjske zgradbe enkrat letno ali večkrat letno (po potrebi),
 • sklepanje pogodb o izvajanju itd.
 1. Pravno premoženjska opravila:
 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah,
 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe ter sestava in vlaganje mandatnih tožb,
 • posredovanje podatkov odvetnikom,
 • vodenje evidenc o pravnomočnosti sklepov sodišč,
 • vodenje evidenc izvršb,
 • svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski zgradbi.

Osnovo za obračun stroškov upravljanja predstavlja Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, st. 47/95), kjer v 4. členu piše, da znašajo upravnikovi stroški, ki pokrivajo stanovanjske storitve, letno 0,3 % od vrednosti stanovanja.

V skladu z zakonom, mora upravnik enkrat letno poslati pisno poročilo ali pa sklicati sestanek z lastniki stanovanj za vsak stanovanjski objekt. Lastnikom se tako predloži poročilo o poslovanju v preteklem letu in se predlaga plan za tekoče leto. Sestanki so običajno v mesecu aprilu in maju.

ZAVAROVANJE

Podjetje SIPRO d.o.o., Žalec, vam na vašo željo lahko uredi zavarovanje skupnih delov in naprav v vašem objektu. Pri različnih zavarovalnih družbah vam uredimo požarno polico, polico proti izlitju vode, imate pa tudi možnost zavarovanja civilne odgovornosti.

Cena zavarovalne premije je odvisna od vrednosti stanovanja in se plača enkrat letno (prikazano na naši položnici). Cena je najnižja zaradi popustov, ki izhajajo iz velikega števila zavarovalnih enot.

Če se boste odločili za omenjeno zavarovanje, si lahko na računalnik prenesete izjavo (pod zavihkom obrazci), jo izpolnite in nam jo pošljete po pošti ali pa se osebno oglasite v podjetju SIPRO, d.o.o., Žalec.

Za ogled izjave potrebujete program Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Ponudba za upravljanje

Morda iščete upravljalca? Izpolnite formular, do katerega dostopite s pritiskom na spodnji gumb.

Povpraševanje

Ali

Pokličite nas ali se oglasite v naši poslovalnici in si pridobite ponudbo.

Kontakti