Kurilni odbor Cankarjeva

Kurilni odbor Cankarjeva

Seznam članov Kurilni odbor Cankarjeva 

Klanjšček Milan – Cankarjeva 5

Ulaga Darko – Velenjska 10

Kolar Sandi – Velenjska 11

Klinar Bojan – Velenjska 9

Tominšek Marjeta – Trubarjeva 1

Zajc Vinko – Trubarjeva 3

Lipovšek Marjan – Efenkova 1

Anželak Ludvik – Efenkova 2

 

Letno poročilo o porabi toplotne energije 2022/2023

202302813-letno_poročilo-TO-04

 

VSI UPORABNIKI

TOPLOTNE ENERGIJE  –  KOTLOVNICA CANKARJEVA 5

I  Z  V  L  E  Č  E  K    I Z    Z  A  P  I  S  N  I  K  A

 

izvleček 24. seje KO Cankarjeva

Izvleček zapisnika 23. seje Cankarjeva 5

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 27. 6. 2017 ob 18.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 19. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 76.208 l za kurilno sezono 2016/2017.
 1. Zaloga 4000 l EL kurilnega olja, iz kurilne sezone 2016/2017, se prenese v kurilno sezono 2017/2018.
 1. Člani naročijo nabavo EL olja po znižani ceni 0,77 €/l.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2017/2018, v višini 0,12 €/ m2.
 1. Člani Kurilnega odbora opozarjajo, da nepooblaščene osebe nimajo vstopa v kotlovnico.
 1. Člani Kurilnega odbora pozovejo vse uporabnike toplotne energije, da se problem v zveza z ogrevanjem takoj javi upravniku ali kurjaču, ne na koncu kurilne sezone.
 1. Člani Kurilnega odbora naročijo strokovni službi Sipra, da uredi vsa potrebna dela v zveza z zalogovnikom za stanje mirovanja.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 5. 7. 2016 ob 17.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani KO vzamejo na znanje podano poročilo o realizaciji sklepov 18. seje KO.
 1. Člani kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo prihodkov in odhodkov za kurilno sezono 2015/2016.
 1. Člani kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2016
 1. Iz dnevnega reda vabila se v bodoče črta točka o pregledu poročil neplačnikov.
 1. Seznanitev o skupnem znesku dolga bo na naslednjih sejah v finančnem poročilu prihodkov in odhodkov.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja v višini 70.631 l za kurilno sezono 2015/2016, kot tudi porabo 573,73 MWh.
 1. Člani Kurilnega odbora sklenejo, da se spremlja cena EL kurilnega olja in se ga nabavlja sproti, če so zagotovljena sredstva za to.
 1. Člani KO potrdijo strošek fiksnega dela ogrevanja za kurilno sezono 2016/2017, v višini 0,13 €/ m2, z DDV-jem.
 1. Strokovna služba Sipra skliče predstavitveni sestanek možnosti priključitve na centralno razvodno omrežje mesta Žalec in nanj vabi predstavnike ZL in člane KO-ja.
 1. Člani KO dovolijo, da se na novo spletno stran objavi seznam članov z naslovi zgradb, ki jih zastopajo, kot tudi izvlečki iz zapinikov zadnjih pet let.

 

 1. seje Kurilnega odbora Cankarjeva, ki je bila dne 30. 6. 2015 ob 17.00 v skupnem prostoru stanovanjske stavbe Cankarjeva 5, Žalec.

Sprejeti so bili naslednji:

SKLEPI:

 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo finančno poročilo za kurilno sezono 2014/2015.
 1. Člani Kurilnega odbora vzamejo na znanje poročilo o neplačnikih stroškov ogrevanja, po stanju na dan 30. 4. 2015.                                
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo porabo EL kurilnega olja za kurilno sezono 2014/2015 v višini 67.701 l.
 1. Strokovna služba Sipra preuči možnost porabe sredstev, od dolga do 30. 11. 2015, za nabavo EL kurilnega olja.
 1. Člani Kurilnega odbora potrdijo ceno ogrevanja za fiksni del ogrevanja za kurilno sezono 2015/2016 v višini 0,13 €/m2.
 1. Člani KO naročijo pregled izolacije v kinetah. V primeru nastanka stroška sanacije primarnih razvodov se lastniki s pisni sklepom odločijo glede razdelitve in obremenitve nastalih stroškov.