ZAKAJ IZBRATI SIPRO?

ZAKAJ IZBRATI IN OBDRŽATI NAŠE PODJETJE?

 

 • dosežemo določene standarde upravljanja
 • smo podjetje s finančno stabilnostjo, bonitetne ocene A+
 • trudimo se stranko poslušati in razumeti
 • trudimo se naloge izvajati korektno in pravočasno
 • ne dajemo obljub, ki se jih ne moremo držati
 • medsebojno učinkovito komuniciramo
 • skrbimo za bivanje in vaše zadovoljstvo
 • smo imetniki certifikata Zaupanja vreden upravnik
 • skrbimo za čim manjše stroške vzdrževanja
 • delamo transparentno
 • redno vzdržujemo in skrbimo za nemoteno funkcioniranje ter obratovanje stavbe
 • za večja investicijska dela pozovemo k oddaji ponudb nad 5 ponudnikov, z enakim in kvalitetnim popisom del
 • vodimo investicijska dela in opravljamo nadzor nad deli
 • uporabljamo sodobni informacijski sistem
 • pridobivamo subvencije s strani Eko sklada
 • uredimo zavarovanje skupnih delov in naprav stavb
 • brezplačno nudimo pravno pomoč
 • smo odzivni in hitri pri reševanju intervencij
 • neprestano sodelujmo in se dogovarjamo z lastniki in uporabniki stanovanj ter s  predstavniki stavb
 • rezervni sklad vodimo za vsako stavbo posebej na ločenih transakcijskih računih