O podjetju

SIPRO, Stanovanjsko podjetje, d.o.o, je bilo ustanovljeno leta 1992 v Žalcu.

 

V podjetju so zaposleni delavci, ki so strokovno podkovani na področju stanovanjske zakonodaje. V podjetju je 17 redno zaposlenih. Poleg tega pa ima podjetje tudi okoli 30 kooperantov za izvedbo vzdrževalnih del.

Osnovna dejavnost podjetja je upravljanje z nepremičninami ter proizvodnja in distribucija toplotne energije.

Podjetje SIPRO, d.o.o., Žalec ima v upravljanju okoli 4000 stanovanj in nekaj poslovnih prostorov. Večina stanovanj, ki jih ima podjetje v upravljanju so na območju občine Žalec, Polzela, Prebold, nekaj stanovanjskih enot pa ima tudi v upravljanju v občini Mozirje, Vransko, Tabor, Braslovče in Celje.

Podjetje, preko pogodb ali kooperantov, opravlja tudi hišniške storitve, organizira čiščenje stanovanjskih objektov, opravlja inkaso obratovalnih stroškov ter vodi inženiring posle. Obseg tovrstnih storitev se vsako leto povečuje, kar je nekje v skladu s politiko in cilji podjetja.

Podjetje je v privatni lasti, solastnik podjetja pa so tudi občine območja spodnje Savinjske regije. Podjetje SIPRO, d.o.o, Žalec je edino podjetje v Sloveniji, ki ima takšno lastniško sestavo. Ostala podjetja so večinoma v privatni lasti, nekateri upravljavci so zadruge ali pa skladi občin, ki upravljajo s svojim stanovanjskim fondom.

Podjetje je član Gospodarske zbornice Slovenije že od svojega nastanka. Prav tako je član Združenja delodajalcev Slovenije.

Podjetje SIPRO je v letu 1998 pridobilo standard kakovosti ISO 9001, ki je veljalo do 2000.

Politika kakovosti

Naš cilj je izvajati kakovostno storitev vedno in za vse poslovne stranke.

Da dosežemo kakovostno storitev, moramo zadovoljiti določenim standardom. Ne glede na delo, stanje ali položaj v podjetju SIPRO, d.o.o., Žalec, moramo:

  • poslušati našo stranko
  • razumeti vsako strankino zahtevo
  • izvesti vsako nalogo korektno in pravočasno
  • medsebojno učinkovito komuniciranje
  • nikoli dajati obljub, ki se jih ne moremo držati