Zakonodaja

Spodaj smo vam pripravili nekaj bližnjic sprejetih zakonov, pravilnikov, predpisov, ki vam bodo morda

odgovorili na postavljena vprašanja in vam tudi pojasnili naše in vaše dolžnosti ter pravice

ZAKONI:

 

 

PRAVILNIKI

– Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah

z več posameznimi deli (https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689)

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

(http://www.uradni-list.si/1/content?id=105679#!/Pravilnik- o-spremembah- in-dopolnitvah-

Pravilnika-o- upravljanju-vecstanovanjskih- stavb)

 

ODLOKI

– Odlok o videzu naselij in krajine v Občini Žalec (https://www.uradni-list.si/1/content?id=118294)