Ministrstvo za okolje in prostor z ukrepi za zmanjševanje energetske revščine

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v obdobju 2021-2023 za zmanjševanje energetske revščine namenilo 266.000 evrov. V Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe je v letu 2021 za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine namenjenih 90.000 evrov, v letih 2022 in 2023 pa po 88.000 evrov.

SPREMEMBA 116. ČLENA STANOVANJSKEGA ZAKONA

Obveščamo vas, da je sprememba 116. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in sprememba vrednosti točke, ki je osnova za določitev vrednosti stanovanj in posledično za izračun višine neprofitne najemnine. Vrednost točke je 3,5 eura, ki se postopno uskladi na način, kot ga določa 44. člen SZ-1E:

  • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 vrednost točke znaša 2,92 eura,
  • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 vrednost točke znaša 3,21 eura,
  • od 1. aprila 2023 do 31. marca 2024 vrednost točke znaša 3,5 eura.

Vrednost točke po 1. 4. 2024 bo določena na podlagi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 90, dne 4. 6. 2021. Veljati prične 15. dan po objavi.