SPREMEMBA 116. ČLENA STANOVANJSKEGA ZAKONA

Obveščamo vas, da je sprememba 116. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in sprememba vrednosti točke, ki je osnova za določitev vrednosti stanovanj in posledično za izračun višine neprofitne najemnine. Vrednost točke je 3,5 eura, ki se postopno uskladi na način, kot ga določa 44. člen SZ-1E:

  • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 vrednost točke znaša 2,92 eura,
  • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 vrednost točke znaša 3,21 eura,
  • od 1. aprila 2023 do 31. marca 2024 vrednost točke znaša 3,5 eura.

Vrednost točke po 1. 4. 2024 bo določena na podlagi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 90, dne 4. 6. 2021. Veljati prične 15. dan po objavi.