PREGLEDI – POŽARNA VARNOST V OBJEKTIH

V skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu pred požarom in pravilnik o požarnem redu) ter sprejetim internim požarnim redom za objekte, je najmanj enkrat letno potrebno pregledati stanje požarne varnosti v objektih (ustrezna namestitev gasilne opreme, nezaloženost evakuacijskih poti, odstranjevanje gorljivih materialov, skladiščenje in hranjenje  vnetljivih snovi, stanje kotlovnic,….). Pregled opravi pooblaščena oseba za požarno varnost z ustreznim dovoljenjem za delo. Le-ti se bodo pričeli z mesecem decembrom 2012