Ostale storitve

Ostale storitve

Za večstanovanjske ali poslovne stavbe vodimo sredstva rezervnega sklada, ki so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja stavbe