OBVESTILO O DOLOČITVI KLJUČA ZA RAZDELITEV OBRATOVALNIH STROŠKOV

Obveščamo vas, da je 1. decembra 2009 začel veljati Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih zgradb (Uradni list RS 60/2009), ki določa ključe za razdelitev OBRATOVALNIH STROŠKOV.

Pravilnik si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=93454 Na tej spetni povezavi je tudi obrazec za spremembo števila uporabnikov posamezne enote.

Z novembrom 2011 se je spremenil 28. člen, ki sedaj določa: Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.